Opdateret d. 31-12-2017 

  Forbrugerklagenævnet har truffet en afgørelse , som Felis Danica samt danske opdrættere af racekatte er meget glade for. Denne afgørelse siger meget klart, at hvis en racekat ikke har en stamtavle er den en gårdkat/huskat, og en sådan sættes i værdi til ca. kr. 500-1000
Se afgørelsen her:
www.forbrug.dk/Afgoerelser/oevrige-sager/Manglende-levering-af-stamtavle
Killinger fødte den 30-09-2017.  Salgsklare 22-12-2017

GSD IV n/n, PK Def n/n, HCM normal

CAC DK* Killix Prinsesse, f 09 23
 GSD IV n/n, PK DEF n/n , Amber n/n, HCM normal

GIC HU* Gallifrey´s Admiral William Adama, n 24

Stamtavle killinger
Killix Tuk Tuk - sort makreltabby - nfo n 23 - Solgt

Killix Tut Tut II - tortie makreltabby - f 23 - Solgt

 Killix Tom Tom - rød - nfo d - Solgt

Killix Tio Pepe - sort makreltabby/hvid - nfo n 09 23 - Reserveret

 Killix Tia Maria - sort makret tabby/hvid - nfo n 09 23 - Solgt