Opdateret d. 26-03-2018 

  Forbrugerklagenævnet har truffet en afgørelse , som Felis Danica samt danske opdrættere af racekatte er meget glade for. Denne afgørelse siger meget klart, at hvis en racekat ikke har en stamtavle er den en gårdkat/huskat, og en sådan sættes i værdi til ca. kr. 500-1000
Se afgørelsen her:
www.forbrug.dk/Afgoerelser/oevrige-sager/Manglende-levering-af-stamtavle
Killinger fødte den .  Salgsklare


GSD IV n/n, PK Def n/n, HCM normal ,  GSD IV n/n, PK DEF n/n , Amber n/n, HCM normal

Stamtavle killinger
Killix
 

Killix
 

Killix
 

Killix
 

Killix